Červený vycházkový okruh

Nejdelší z volarských vycházkových okruhů nabízí věkovitou alej s křížovou cestou, vyhlídky, horské louky i stinné přítmí hlubokého šumavského lesa. Dejte se od kostela vzhůru ke hřbitovu a velkolepou alejí v trase Zlaté stezky vyjděte nad město. Uvidíte několik kapliček, ale teprve u velké barokní kaple začíná volarská křížová cesta. Z vrcholu Kalvárie sejděte do ohybu původní cesty, kde se vám nabízí vyhlídka na Volary a hradbu hraničního horstva. Odtud se můžete vrátit zpět do města anebo pokračovat dále. Červeně značený okruh vás střídavě horskými lukami a lesem dovede odtud zhruba za hodinu zpět do města.