Hřbitov obětí pochodu smrti

K volarskému hřbitovu přiléhá i hřbitov obětí pochodu smrti, který skončil ve Volarech a okolí v květnu 1945. Pochováno je zde 95 dívek a žen židovského původu, které nepřežily nelidské strádání a tragický závěr pochodu smrti, který vyšel z tábora v bavorském Helmbrechtsu. Historii pochodu smrti a památce jeho obětí je věnována i stálá expozice ve volarském muzeu.