Víte, že …

Volary jsou největším městem horské Šumavy? Volary jsou jediným místem v České republice, kde stojí dřevěné domy alpského typu? dřevo roubených domů bylo konzervováno volskou krví? město bylo největším nocležištěm obchodních karavan na české straně Zlaté stezky? v lukách okolo města stávalo na půl tisíce roubených seníků? zvonění z kostelní věže o desáté hodině večerní je připomínkou dávné tradice tzv. soumarského zvonu, jehož zvuk naváděl zbloudilé obchodní karavany k městu